Studium ON-LINE

ON-LINE studium

Tento typ studia v ČR není moc preferován klasickými vysokými školami. Je spíše zaměňován za distanční nebo dálkové studium (více na estudium.eu). V ČR je ale pár škol či vzdělávacích institucí s mezinárodní akreditací, které tyto možnosti nabízejí. Nutno ještě podotknout, že z COVIDového období tuto možnost realizovali téměř všechny vysoké školy, např. přes MS TEAMS. Je jen škoda, že tato zkušenost neposunula českou legislativu více do světa ONLINE. Nyní již k samotnému ONLINE studiu. Níže uvedeme několik možností právě tohoto typu studia na některých vysokých školách či vzdělávacích institucích.

Možnosti ONLINE studia

Tato vysoká škola nabízí možnosti studia bakalářských programů v oblasti IT na online platformě kterou sama vyvynula.

Tato vzdělávací instituce je specifická nejen tím, že poskytuje ONLINE výuku ale také, že nabízí vzdělání od středoškolských studijních oborů s výučním listem až po vysokoškolské vzdělání s mezinárodní akreditací.

Na této vysoké škole je možné studovat profesní studium MBA.